Rach Ham, Hàm Ninh

Đón ánh Bình Minh trên Làng chài Hàm Ninh

Comments